0369 567 669 contact@tconcept.vn

Chuỗi cửa hàng tiện lợi Kẹo Corner

Chuỗi cửa hàng tiện lợi Kẹo Corner

Địa chỉ
Vũ Huy Tấn - Bình Thạnh - TP HCM
Hạng mục
Thiết kế - Thi công
Thời gian
Năm 2019
Client
Chị Thảo