0369 567 669 contact@tconcept.vn

THỰC TẾ – Ngo Eat N’ Stay – MR THANH & MRS UYÊN

THỰC TẾ – Ngo Eat N’ Stay – MR THANH & MRS UYÊN

Địa chỉ
Khu quy hoạch Phạm Hồng Thái - Tp Đà Lạt
Hạng mục
Thiết kế - Thi công
Thời gian
Năm 2019
Client
Anh Thanh - Chị Uyên