0369 567 669 | 0902 767 757 contact@tconcept.vn

THI CÔNG MẶT TIỀN LONG THÀNH PLASTIC – MR TÂM & MRS JOYCE PHẠM – QUẬN 6

THI CÔNG MẶT TIỀN LONG THÀNH PLASTIC – MR TÂM & MRS JOYCE PHẠM – QUẬN 6

Địa chỉ
Long Thành Plastic - Quận 6
Hạng mục
Thiết kế - Thi công
Thời gian
Năm 2022
Client
MR TÂM & MRS JOYCE PHẠM