𝐓𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 x 𝐓𝐃𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 x 𝐧𝐚𝐧𝐨𝐇𝐨𝐦𝐞 𝐅𝐫𝐢𝐭𝐳 𝐇𝐚𝐧𝐬𝐞𝐧 là thương hiệu nội thất danh tiếng đến từ Đan Mạch với hơn 𝟏𝟒𝟓 năm hình thành và phát triển. 𝐔𝐒𝐌 – Một doanh nghiệp được điều hành bởi một gia đình đến từ Thụy Sỹ gần…