Nỗi lòng con dân Đà Lạt, mấy người có hỉu hơm? “Mình là người Đà Lạt, mà mình hổng dám nói, nói ra sợ bạn bè nó bắt chỉ chỗ đi chơi.”Người ta thường hát :” Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ…